PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG tôn thép, vật liệu xây dựng  DMS-VLXD

Lợi ích của ứng dụng phần mềm bán hàng vật liệu xây dựng DMS-VLXD

CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG

Sản phẩm được phát triển trên công nghệ Microsoft, tương thích với mọi phiên bản Windows

Danh sách đơn vị sử dụng phần mềm quản lý bán hàng tôn thép DMS-VLXD

Hơn 1.500 đơn vị kinh doanh về tôn thép – vật liệu xây dựng đã sử dụng toàn quốc.

XEM CHI TIẾT, BẤM VÀO ĐÂY